I fjæra

Fjæra er stedet for opplevelser. Her kombineres levende, yrende liv med VANN.

Det er ikke bestandig at støvlene er høye nok. I fjæra finner vi ulike skjell som enten er muslinger eller snegler. Muslingene består av to skall som er hengslet på ryggen, mens sneglene bare har ett skall.

Det vil komme bilder etter hvert

Kuskjell Arctica islandica

Kuskjellet  finnes langs hele kysten på grunt vann. Det lever nedgravd i sanden, men ikke dypere enn at en kan spa dem opp når det er fjære sjø. Opprinnelig er kuskjellet brunt, men de eksemplarene vi finner, er som regel hvite fordi det brune hornlaget er slitt av. I bondegårdslek har skjellet blitt, som navnet tilsier, brukt som ku. Hvis en var så heldig å fant kuskjell hvor boresneglen hadde boret hull, brukte en dette skjellet som bjelleku. Mange slo hull i skjellene slik at de kunne tjore dyra. Noen har brukt kuskjellet som både ku og okse. Om det da var ku eller okse var avhengig av om spissen på skjellet pekte mot høyre eller venstre.

 Kalveskjell Lucinoma borealis

Kalveskjellet er et skjell som er vanlig. Hvilke husdyr det har vært brukt som avhenger antagelig av hvilke dyr ungene selv hadde erfaring med. Av navnet forstår vi at det har vært brukt som kalv, men det har også vært sau eller lam, alt etter størrelsen av skjellet.

 Hjertemusling Laervicardium crassum

Vi kjenner igjen hjertemuslingen ved å betrakte begge halvdelene satt sammen, da ser vi at de i profil har hjertefasong.. Det finnes også en art av hjertemusling som har pigger på skallet, den kalles pigget hjertemusling. Hjertemuslingen eller saueskjellet som det også kalles, ble brukt til sau eller vær. Noen har også brukt albueskjellet til vær. 

Blåskjell Mytilus edulis

Aller nederst i fjæra kan en finne masse små eksemplarer av blåskjell, men ettersom de vokser til vandrer de ut på dypere vann. Skjellene forankrer seg med tråder som skilles ut fra en kjertel på foten, disse trådene kalles byssustråder. Blåskjellet kalles av noen geitskjell og blitt brukt om geit i lek. I områder hvor det finnes rein har blåskjellet vært brukt som det.

 

Eventyret om hvorfor havet er salt

 

 

 

 

Forside

Aktiviteter

Fakta

Kurs

Lenker

Kontakt

 

 Ressursside for lærere, førskolelærere og andre som bruker naturen sammen med barn

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oskjell Modiolus modiolus

Oskjellet er ganske likt blåskjellet, bare det er større. Det har også blitt kalt hesteskjell, vobbskjell og agnskjell. Det har også vært brukt til geiter, mens noen har lekt at det var hest.

 Kamskjell Pecten

Andre har brukt den buete delen av kamskjellet som hest. Små og store kamskjell har også vært brukt som høner og haner.

Butt sandmusling Mya truncata

Butt sandmusling kalles også griseskjell og har vært grisene på gården. Skjellet er tvert avskåret i bakkant og kan ligne et tryne. Sandmuslingen kjenner vi igjen på at de har en plateformet tann der hvor halvdelene er festet til hverandre.

 Teppeskjell Venerupis

Der hvor teppeskjellet er vanlig har det vært brukt som griser.

 Kjeglesnegler Calliostoma og Gibbula

Kjeglesneglene er fra 1,5 til 3 cm høye og finnes langs hele kysten. Kjeglesneglene har vært brukt som katter.

 Strandsnegler Littorina

Strandsnegl er meget vanlig i fjæra. Strandsneglene, som av mange blir kalt buhund, har vært brukt som katt eller gårdshund og noen har brukt dem som høner.

 Purpursnegl Thais lapillus

Sneglen blir inntil 4 cm høyt, og har et temmelig tykt skall. Som regel er skallet hvitt.. Purpursneglen er rovdyr som blant annet lever av rur. .Fønikerne var de første som framstilte fargen purpur av purpursneglen. Dette var imidlertid en arbeidsom og tidkrevende prosess, og purpurfargen ble etter hvert laget på andre måter. Purpursneglen er, som strandsneglen, også blitt brukt som hund. Av og til kan man finne egg fra purpursneglen på steiner eller berg, de ser ut som små krukker som står tett i tett.

 Kongsnegl Buccinum undulatum

Kongsneglen har vært brukt som hest og da har strandsneglen vært føllet. Kongsneglen har også blitt kalt konker. En kan av og til finne nevestore klaser av pergamentaktige eggkapsler som har drevet i land, disse er eggkapslene til kongsneglen.

 Pelikanfotsnegl Aporrhais pes-pelicani

Pelikanfotsneglen er en vakker snegl. Pelikanfotsnegl har vært brukt som katter og høner.

 Tårnsnegl Turitella communis

Tårnsneglen har også vært brukt som høner.