Forside

Aktiviteter

Fakta

Kurs

Lenker

Kontakt

 

 Ressursside for lærere, førskolelærere og andre som bruker naturen sammen med barn

Lenker til andre naturfaglige ressurser på nettet

Konferanse for barnehageansatte

 

Vet dere at naturfagsenteret har årlig konferanse for barnehageansatte?

Konferanse ble avholdt for første gang i vår, under tittelen ”Forskerspirer i barnehagen”.

 

http://www.naturfag.no/_barn/nyhet/vis.html?tid=1128149

 

Naturfagside

Her er en side som har naturfaglige aktiviteter. Du kan søke på klassetrinn og ulike fagområder. Aktivitetene er også knyttet til læreplanens mål.

http://www.naturfag.no

 

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet. Naturfagsenteret har redaktøransvaret for natursekken.no.

De skal: *koordinere læringsressurser innenfor de aktuelle områder * opprette nettverk av organisasjoner som driver skolerettet virksomhet * bidra til å utnytte skolens nærmiljø som læringsarena og bruk av ulike regionale og nasjonale ressurser

http://www.natursekken.no/

 

Naturfagsenteret

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen (barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning). Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Det skal gjøres ved å utvikle og forbedre innhold og metode gjennom forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter. Videre skal senteret bidra til tiltak for å øke rekrutteringen til naturfagene. Senteret skal i sitt arbeid søke kontakt med naturfagdidaktiske miljøer på det nasjonale, nordiske og internasjonale plan.

Naturfagsenterets målgrupper er lærere som underviser i naturfagene i grunnopplæringen og i lærerutdanning, studenter, forskere og læremiddelutviklere innen aktuelle fagfelt.

http://www.naturfagsenteret.no/